PDF Drukuj

OPŁATA ZA WĘDKOWANIE

SEZONIE   ZIMOWYM   2019/2020

 

 OD 01.12.2019 DO 31.03.2020

 

Zezwolenie na wędkowanie w sezonie zimowym upoważnia do: 

- wędkowania przy pomocy jednej wędki w okresie występowania

bezpiecznej pokrywy lodowej w miesiącach XII, I, II ,III. lub

- dwóch wędek zwykłych z brzegu (nie dotyczy jeziora Wielimie)

 w okresie braku bezpiecznej pokrywy lodowej:  XII, I, II ,III. oraz

dwóch wędek zwykłych lub spinningu na rzece

Gwda Nr 2 w miesiącach: XII, I, II, III.

 

Wędkowanie jest dozwolone w porze dziennej tj.

od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z kalendarzem

Wędkowanie w porze nocnej jest zabronione  

Lp.

Jezioro

Wysokość opłaty

(1 jezioro)

1.

BIAŁE

40- zł

2.

BIELSKO

40- zł

3.

CIESZĘCINO

40- zł

4.

DĘBNO

40- zł

5.

DĘBNO MAŁE

40- zł

6.

DOŁGIE

40- zł

7.

DRĘŻNO (STUDNICA)

40- zł

8.

DRĘŻNO MAŁE

40- zł

9.

DRZONOWSKIE

40- zł

10.

GÓRNE

40- zł

11.

GLONOWE (SZCZĘSNY)

40- zł

12.

JAMEN

40- zł

13.

JELEŃ

40- zł

14.

JEZIORKI

40- zł

15.

KNIEWO

40- zł

16.

KOPLE (CZERWONE)

40- zł

17.

KOCIOŁEK

40- zł

18.

KOPIEL (ŁĄBĘDŹ)

40- zł

19.

KUKLICZE

40- zł

20.

ŁĄCZNO

40- zł

21.

ŁOBEZ- ŁAWICZKA

40- zł

22.

ŁĄKOWE

40- zł

23.

MARTWE

40- zł

24.

POLNE

40- zł

25.

PŁOCICZNO

40- zł

26.

PRZEŁĘG

40- zł

27.

RYBNO

40- zł

28.

SMOLEŃSKO

40- zł

29.

SMODOWO

40- zł

30.

SPORE

40- zł

31.

SPORE MAŁE

40- zł

32.

STĘPIEŃ   (CZARNE)

40- zł

33.

STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE)

40- zł

34.

ŚWIDNO-SARCZE

40- zł

35.

TRZEBIECHOWO

40- zł

36.

WIELATOWO

40- zł

37.

RZEKA GWDA NR-2

40- zł

TRZY JEZIORA WG WYBORU

(nie dotyczy jeziora Wielimie)

60,- zł

WSZYSTKIE JEZIORA i rzeka

(nie dotyczy jeziora Wielimie)

75,- zł

JEDNO JEZIORO 1 dzień

(nie dotyczy jeziora Wielimie)

15,- zł

 

Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego 

nie obowiązuje prowadzenie rejestru  połowów. 

 

 Pozostałe zasady uprawiania amatorskiego połowu
 ryb na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego sp. z o.o.
 określa regulamin (zakładka Regulamin połowu ryb) 

 Zezwolenie  można wykupić w biurze

Spółki w Szczecinku ul. Koszalińskiej 84

 lub przelewem na rachunek Spółki 

      w BZ WBK O/Szczecinek                                                                         

                                            44 1090 1711 0000 0001 1619 1900

 Wpłata na rachunek powinna zawierać :

- imię i nazwisko wpłacającego

- serię i Nr Karty Wędkarskiej

- nazwę rzeki, jeziora, jezior  lub wszystkie jeziora

- okres wędkowania w dniu .........

lub sezon zimowy 2019/2020

Brak powyższych danych na odcinku wpłaty powoduje,

 że nie będzie on honorowany jako zezwolenie na połów ryb.

Podstawą do wykupienia zezwolenia na wędkowanie jest

posiadanie Karty Wędkarskiej.    

 

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z

kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:

 

Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania

amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym ? tekst jednolity

(Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.)

ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r.

ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulaminie  Przedsiębiorstwa Rybackiego

Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku

 

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest

niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.